Home > Новости > Здоровье Бориса Краснова резко ухудшилось

Здоровье Бориса Краснова резко ухудшилось

Июль 11th, 2018

Здоровье Бориса Краснова резко ухудшилосьВ очередной раз врачи отметили ухудшение здоровья декоратора Бориса Краснова, попавшего в больницу после обширного инсульта. Художнику была проведена срочная операция, и сейчас врачи готовят его к следующему хирургическому вмешательству, но ситуацию усугубляет то, что у Краснова обнаружено еще и воспаление легких. Художник был арестован в середине сентября. Его обвинили в вымогательстве и завели уголовное дело по статье "вымогательство организованной группой с целью получения имущества в особо крупном размере". Вместе с Красновым по этому делу проходят еще 4 человека, двое из которых, Сергей Шилов и Юрий Богданов, являются сотрудниками Минпромторга, занимающими высокие должности. Через два дня после ареста Борис Краснов был освобожден под залог в 5 миллионов рублей, который внесли друзья художника.

Все эти события крайне негативно повлияли на здоровье декоратора: 22 сентября у него случился инсульт. Как рассказал адвокат Бориса Аркадьевича Александр Добровинский, его подзащитный очень переживал из-за обвинений, отсюда и такое резкое ухудшение здоровья. У Краснова случился отек мозга, поэтому в воскресенье по решению консилиума врачей художника срочно прооперировали. От телеведущей Оксаны Пушкиной стало известно, что Борису Аркадьевичу сделали трепанацию черепа. Состояние декоратора остается критическим, врачи пытаются спасти ему жизнь. Адвокат Краснова надеется, что с его клиента в скором времени снимут все обвинения. Александр Добровинский отметил, что по этому делу работает очень хороший следователь, который по-настоящему стремится разобраться в ситуации.

На українській мові:

Здоров'я Бориса Краснова різко погіршився

В черговий раз лікарі відзначили погіршення здоров'я декоратора Бориса Краснова, який потрапив до лікарні після обширного інсульту. Художнику була проведена термінова операція, і зараз лікарі готують його до наступного хірургічного втручання, але ситуацію ускладнює те, що у Краснова виявлено ще й запалення легенів. Художник був заарештований в середині вересня. Його звинуватили у вимаганні та завели кримінальну справу за статтею "вимагання організованою групою з метою отримання майна в особливо великому розмірі". Разом з Красновим у цій справі проходять ще 4 людини, двоє з яких, Сергій Шилов та Юрій Богданов, є співробітниками Мінпромторгу, які обіймають високі посади. Через два дні після арешту Борис Краснов був звільнений під заставу в 5 мільйонів рублів, який внесли друзі художника.

Всі ці події вкрай негативно вплинули на здоров'я декоратора: 22, вересня у нього стався інсульт. Як розповів адвокат Бориса Аркадійовича Олександр Добровінський, його підзахисний дуже переживав через звинувачення, звідси і таке різке погіршення здоров'я. У Краснова трапився набряк мозку, тому в неділю за рішенням консиліуму лікарів художника терміново прооперували. Від телеведучої Оксани Пушкіної стало відомо, що Борису Аркадійовичу зробили трепанацію черепа. Стан декоратора залишається критичним, лікарі намагаються врятувати йому життя. Адвокат Краснова сподівається, що з його клієнта незабаром знімуть усі звинувачення. Олександр Добровінський зазначив, що у цій справі працює дуже хороший слідчий, який по-справжньому прагне розібратися в ситуації.

Новости

Comments are closed.
А ви шо думали?